Welcome
  return to wrfl.fm
Artist Track Album Show Time
Xiu Xiu Scisssssssors Girl with Basket of Fruit The Witching Hour Sun, Jan 17, 2021
1:28 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl with Basket of Fruit The Witching Hour Sun, Oct 25, 2020
12:23 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl With Basket of Fruit The Witching Hour Sat, May 4, 2019
3:40 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl With Basket of Fruit Tea Time Fri, Apr 26, 2019
3:43 PM
Xiu Xiu scisssssssors Girl with a basket of fruit Hearing With Your Ears Mon, Apr 8, 2019
3:12 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl with a basket of fruit Asleep at the Wheel Mon, Apr 1, 2019
5:13 PM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl with a basket of fruit Hearing With Your Ears Mon, Apr 1, 2019
2:37 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl with a basket of fruit Real Vampire Hours Sun, Mar 31, 2019
1:21 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl with a basket of fruit No! Ah! Sun, Mar 17, 2019
8:19 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl With Basket of Fruit The Witching Hour Sat, Mar 16, 2019
3:53 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl with a basket of fruit The Gospel of Giving Up Wed, Mar 6, 2019
8:10 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl with a basket of fruit cgreene64 Tue, Feb 26, 2019
3:36 PM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl with a basket of fruit Hearing With Your Ears Mon, Feb 25, 2019
2:23 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl With Basket of Fruit The Witching Hour Sat, Feb 23, 2019
3:33 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Single The Witching Hour Sat, Jan 12, 2019
4:34 AM
Xiu Xiu Scisssssssors Girl with Basket of Fruit The Witching Hour Sun, Dec 23, 2018
10:32 PM
Playlist
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl with Basket of Fruit
Show: The Witching Hour
Time: Sun, Jan 17, 2021, 1:28 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl with Basket of Fruit
Show: The Witching Hour
Time: Sun, Oct 25, 2020, 12:23 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl With Basket of Fruit
Show: The Witching Hour
Time: Sat, May 4, 2019, 3:40 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl With Basket of Fruit
Show: Tea Time
Time: Fri, Apr 26, 2019, 3:43 PM
Artist: Xiu Xiu
Track: scisssssssors
Album: Girl with a basket of fruit
Show: Hearing With Your Ears
Time: Mon, Apr 8, 2019, 3:12 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl with a basket of fruit
Show: Asleep at the Wheel
Time: Mon, Apr 1, 2019, 5:13 PM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl with a basket of fruit
Show: Hearing With Your Ears
Time: Mon, Apr 1, 2019, 2:37 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl with a basket of fruit
Show: Real Vampire Hours
Time: Sun, Mar 31, 2019, 1:21 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl with a basket of fruit
Show: No! Ah!
Time: Sun, Mar 17, 2019, 8:19 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl With Basket of Fruit
Show: The Witching Hour
Time: Sat, Mar 16, 2019, 3:53 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl with a basket of fruit
Show: The Gospel of Giving Up
Time: Wed, Mar 6, 2019, 8:10 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl with a basket of fruit
Show: cgreene64
Time: Tue, Feb 26, 2019, 3:36 PM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl with a basket of fruit
Show: Hearing With Your Ears
Time: Mon, Feb 25, 2019, 2:23 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl With Basket of Fruit
Show: The Witching Hour
Time: Sat, Feb 23, 2019, 3:33 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Single
Show: The Witching Hour
Time: Sat, Jan 12, 2019, 4:34 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Scisssssssors
Album: Girl with Basket of Fruit
Show: The Witching Hour
Time: Sun, Dec 23, 2018, 10:32 PM