Welcome
  return to wrfl.fm
Artist Track Album Show Time
Xiu Xiu Blue Frank/Pink Room Xiu Xiu Plays The Music of Twin Peaks Male Manipulator Music Wed, Aug 4, 2021
2:08 AM
Xiu Xiu Josie's Past Xiu Xiu Plays The Music of Twin Peaks Male Manipulator Music Wed, Aug 4, 2021
2:01 AM
Xiu Xiu Josie's Past Plays the Music of Twin Peaks The Witching Hour Sun, Aug 1, 2021
1:41 AM
Xiu Xiu Blue Frank/Pink Room Plays the Music of Twin Peaks The Witching Hour Sun, Oct 25, 2020
1:35 AM
Xiu Xiu Blue Frank/Pink Room Plays the Music of Twin Peaks The Witching Hour Sun, Aug 30, 2020
1:10 AM
Xiu Xiu Love Theme Farewell Plays the Music of Twin Peaks The Witching Hour Sun, Jun 28, 2020
1:46 AM
Xiu Xiu Blue Frank/Pink Room Plays the Music of Twin Peaks The Witching Hour Sun, May 24, 2020
1:30 AM
Xiu Xiu Dance of the Dream Man Plays the Music of Twin Peaks The Witching Hour Sun, Feb 2, 2020
12:33 AM
Xiu Xiu Falling Plays the Music of Twin Peaks Hearing With Your Ears Thu, Oct 31, 2019
12:11 AM
Xiu Xiu Packard's Vibration Plays the Music of Twin Peaks The Witching Hour Sun, Jun 16, 2019
12:34 AM
Xiu Xiu Blue Frank/Pink Room Plays the Music of Twin Peaks The Witching Hour Sun, Jun 9, 2019
2:39 AM
Xiu Xiu Sycamore Tree ...plays the music of Twin Peaks Aural Textures w/ Bitslip Tue, May 21, 2019
10:43 PM
Xiu Xiu Audrey's Dance Plays the Music of Twin Peaks Aural Textures w/ Bitslip Tue, Apr 23, 2019
11:11 PM
Xiu Xiu Laura Palmer's Theme Plays the Music of Twin Peaks The Witching Hour Sat, Apr 13, 2019
3:49 AM
Xiu Xiu Audrey's Dance Plays the Music of Twin Peaks Aural Textures w/ Bitslip Tue, Feb 26, 2019
11:01 PM
Xiu Xiu Packard's Vibration Plays the Music of Twin Peaks The Witching Hour Sat, Jan 19, 2019
3:18 AM
Xiu Xiu Audrey's Dance Plays the Music of Twin Peaks bootsandbirds Wed, Feb 28, 2018
6:09 PM
Xiu Xiu Falling Plays the Music of Twin Peaks LizzieG Sat, Oct 28, 2017
2:22 PM
Xiu Xiu Falling Plays the Music of Twin Peaks Hank Russell Wed, May 17, 2017
2:52 AM
Xiu Xiu Falling Plays the Music of Twin Peaks LizzieG Thu, May 26, 2016
9:33 PM
Xiu Xiu Blue Frank/Pink Room Plays the Music of Twin Peaks Hank Russell Thu, May 12, 2016
11:38 AM
Xiu Xiu Into the Night Plays The Music of Twin Peaks The Echo Chamber Sun, Apr 10, 2016
3:07 PM
Playlist
Artist: Xiu Xiu
Track: Blue Frank/Pink Room
Album: Xiu Xiu Plays The Music of Twin Peaks
Show: Male Manipulator Music
Time: Wed, Aug 4, 2021, 2:08 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Josie's Past
Album: Xiu Xiu Plays The Music of Twin Peaks
Show: Male Manipulator Music
Time: Wed, Aug 4, 2021, 2:01 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Josie's Past
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: The Witching Hour
Time: Sun, Aug 1, 2021, 1:41 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Blue Frank/Pink Room
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: The Witching Hour
Time: Sun, Oct 25, 2020, 1:35 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Blue Frank/Pink Room
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: The Witching Hour
Time: Sun, Aug 30, 2020, 1:10 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Love Theme Farewell
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: The Witching Hour
Time: Sun, Jun 28, 2020, 1:46 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Blue Frank/Pink Room
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: The Witching Hour
Time: Sun, May 24, 2020, 1:30 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Dance of the Dream Man
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: The Witching Hour
Time: Sun, Feb 2, 2020, 12:33 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Falling
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: Hearing With Your Ears
Time: Thu, Oct 31, 2019, 12:11 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Packard's Vibration
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: The Witching Hour
Time: Sun, Jun 16, 2019, 12:34 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Blue Frank/Pink Room
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: The Witching Hour
Time: Sun, Jun 9, 2019, 2:39 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Sycamore Tree
Album: ...plays the music of Twin Peaks
Show: Aural Textures w/ Bitslip
Time: Tue, May 21, 2019, 10:43 PM
Artist: Xiu Xiu
Track: Audrey's Dance
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: Aural Textures w/ Bitslip
Time: Tue, Apr 23, 2019, 11:11 PM
Artist: Xiu Xiu
Track: Laura Palmer's Theme
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: The Witching Hour
Time: Sat, Apr 13, 2019, 3:49 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Audrey's Dance
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: Aural Textures w/ Bitslip
Time: Tue, Feb 26, 2019, 11:01 PM
Artist: Xiu Xiu
Track: Packard's Vibration
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: The Witching Hour
Time: Sat, Jan 19, 2019, 3:18 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Audrey's Dance
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: bootsandbirds
Time: Wed, Feb 28, 2018, 6:09 PM
Artist: Xiu Xiu
Track: Falling
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: LizzieG
Time: Sat, Oct 28, 2017, 2:22 PM
Artist: Xiu Xiu
Track: Falling
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: Hank Russell
Time: Wed, May 17, 2017, 2:52 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Falling
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: LizzieG
Time: Thu, May 26, 2016, 9:33 PM
Artist: Xiu Xiu
Track: Blue Frank/Pink Room
Album: Plays the Music of Twin Peaks
Show: Hank Russell
Time: Thu, May 12, 2016, 11:38 AM
Artist: Xiu Xiu
Track: Into the Night
Album: Plays The Music of Twin Peaks
Show: The Echo Chamber
Time: Sun, Apr 10, 2016, 3:07 PM